Category Archives: båter

Båtteknikk og konstruksjon – Del 1

batteknikkFor å få en fullstendig oversikt over hvilke ulike typer båter det finnes skal du få en oversikt her. Det finnes naturligvis trebåter, plastbåter, kaldbaking, aluminiumsbåter, stålbåter, betongbit, flåte, kurvbåt, barkebåt, skinnbåt, gummibåt og RIB-båt. Som du kan se av navnene her så kan du med trygghet anta at visse av dem har kommet senere i evolusjonstrinnene, siden de rett og slett ikke hadde teknikker og muligheter til å bearbeide og forme materialene slik som man gjør i moderne tider. Det kom et naturlig og ganske stort sprang med en gang verktøyene ble sterkere og bedre. For ikke å nevne da man kunne kontrollere ild på en tryggere måte, som gjorde formingen av metaller og stein langt lettere. Dette var naturligvis ikke noe som var viktig bare for båtbygging, men for menneskeheten generelt sett.

Når det kommer til å beskrive hvordan båter bygges og har blitt bygget så er man avhengig av å se på hvilken type båt man ønsker å snakke om. Men båtbygging er en generell beskrivelse av kunsten å bygge båter og andre typer transportmidler på vannet.

De gamle båtene ble konstruert av enten tre eller bambus siden det var de mest naturlige ressursene som fantes i både steinalderen og bronsealderen. Det var den mest utbredte formen for utstyr man hadde på den tiden og her i Skandinavia bygger man oftest fortsatt med tre. Av både naturlige og økonomiske årsaker. Teknikken bak den skandinaviske båtbyggingen er naturligvis ganske lik i prinsipp med metodene som ellers er brukt i verden, og som har holdt seg godt fra eldre tider. Klinkbygging er en av de mer fremtredende teknikkene som blir fortsatt brukt ofte her i Norge. Det er overlappende bordganger som er festet sammen med ulike typer av søm, det er dette som kalles for klinking. Det er noe som har sitt opphav fra vikingtiden her i Skandinavia.